Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek is nooit een doel op zich, maar een middel om het hulpverleningstraject te optimaliseren. Wanneer er tijdens het oriënteringsgesprek of tijdens de intakefase zich een psychodiagnostische vraag stelt in functie van het optimaliseren van het functioneren van het kind, stellen we een traject op maat voor. We bespreken de aard van de onderzoeken, de frequentie en de kostprijs. Deze kan afwijken van de reguliere tarieven. Psychodiagnostische sessies vinden steeds tijdens de schooluren plaats. De resultaten worden steeds met de cliënt besproken. Indien gewenst kan er ook overlegd worden met derden.

In de praktijk kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar terecht voor onderzoek naar intelligentie, neurologische functies en beleving.