Therapie

Therapie, counseling, coaching ... het zijn allemaal termen die uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. De therapeut gaat een inspanningsverbintenis aan met zijn cliënten wat betekent dat deze alles in het werk zal stellen om op een zo optimaal mogelijke manier te werken aan de problemen van de cliënten. Anderzijds vraagt therapie ook een minimale bereidheid van de cliënten om bij hun gevoelens, gedachten en gedragingen stil te staan. Er is spijtig genoeg nooit een pasklare oplossing voor handen, maar samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen om de problemen te verhelpen.

De frequentie en aard van de therapie hangt af van de aard en ernst van de problematiek. Meestal starten we met wekelijkse afspraken. Afhankelijk van het verloop van het traject worden deze dan afgebouwd.

In de praktijk kunnen jullie terecht voor ouderbegeleiding, individuele therapie, gezinsbegeleiding en groepstherapie. Voor meer informatie zie Stap 4.

Voor meer informatie over groepstrainingen: zie Groepstraining