Stap 2: Oriënteringsgesprek

Tijdens dit gesprek vindt er een eerste verkennende kennismaking plaats. We brengen jullie noden en hulpvragen samen in kaart. Als tijdens dit gesprek blijkt dat wij niet aan jullie noden kunnen voldoen, verwijzen wij jullie door naar een andere hulpverlener. Als wij ervan overtuigd zijn dat iemand van ons samen met jullie aan de slag kan, starten we met Stap 3: Intakefase.