Stap 3: Intakefase

Tijdens deze fase maken we een duidelijke probleemanalyse. Doorgaans besteden we vier sessies aan de intakefase. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek kan dit meerdere contacten omvatten. De contacten kunnen met ouders en kind samen plaatsvinden of afzonderlijk. Nadien wordt er een behandelplan opgesteld.

Tijdens de intakefase treden we vooral samen in dialoog om het probleem te ontrafelen. Het kan zijn dat we gebruik maken van vragenlijsten, spelobservaties en/of klasobservaties. Meestal wordt er een belevingsonderzoek afgenomen*. De beleving van het kind vormt een centraal uitgangspunt tijdens deze fase.

Het kan ook zijn dat we tijdens deze fase vaststellen dat er zich een psychodiagnostisch traject aandient. In het kader van dit onderzoek kan het zijn dat er samengewerkt wordt met andere disciplines of dat een doorverwijzing noodzakelijk is (voor meer informatie zie Psychodiagnostiek ).

*De eerste 4 intakesessies met het kind voor belevingsonderzoek vinden plaats tijdens de schooluren, al dan niet alternerend op woensdagvoormiddag en donderdagnamiddag. Dit om de wachttijden te beperken. Zo komen we ook sneller te weten of wij jullie verder kunnen helpen of dat een doorverwijzing toch noodzakelijk blijkt. Indien we samen verder aan de slag gaan, bedraagt de wachttijd maximaal een maand na afronding van het belevingsonderzoek. Doorgaans is onmiddellijke opstart mogelijk.