Stap 4: Opstart van begeleiding/therapie

Eens we de probleemsamenhang kennen, starten we therapie of begeleiding op. Deze kan verscheidene vormen aannemen:Ouderbegeleiding: begeleiding d.m.v. gesprekken met ouders (bv.: opvoedingsondersteuning ...)Individuele therapie: deze kan verscheidene vormen aannemen afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Er wordt gewerkt via speltherapie, creatieve therapie en cognitief gedragsmatige technieken. De individuele begeleiding gaat steeds gepaard met een ouderbegeleiding ter evaluatie, bijsturing en/of ondersteuning.“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

PlatoGezinsbegeleiding: in sommige gevallen is de meest geschikte methode om samen te zitten met het ganse gezin. Bij deze werkwijze probeer ik verbindend te werken tussen de verschillende gezinsleden.Groepstherapie: kinderen vinden in groep een klankbord en steun bij elkaar. Daarnaast biedt groepstherapie de ideale gelegenheid om het geleerde meteen in te oefenen binnen een veilige omgeving. Vaak wordt de combinatie gemaakt met één of meerdere oudersessies en/of leerkrachtsessies om de transfer naar buiten de therapiekamer mogelijk te maken.Aanbod:

Momenteel starten er geen groepjes op.