Stap 5: (her)Evaluatie

Op regelmatige basis evalueren we samen het traject dat we reeds doorlopen hebben, we sturen bij indien nodig. Dit gebeurt door middel van een gesprek, maar het kan ook zijn dat er opnieuw vragenlijsten dienen ingevuld te worden.