Werkwijze

In de praktijk wordt er veel belang gehecht aan een Evidence-Based-Practice. Deze aanpak maakt gebruik van drie belangrijke informatiebronnen, namelijk de klinische expertise, wetenschappelijk onderzoek en de perspectieven van de context.

Het hulpverleningstraject dat opgestart wordt, doorloopt de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelding

Stap 2: Oriënteringsgesprek

Stap 3: Intakefase

Stap 4: Opstart van begeleiding/therapie

Stap 5: (her)Evaluatie

Stap 6: Afronding of doorverwijzing