Visie

De wens van ouders is dat hun kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen, ontplooien en zich kunnen ontpoppen tot gelukkige peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, jongvolwassenen ... Soms kan het zijn dat deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. We bewandelen allemaal ons levenspad en komen op bepaalde momenten in ons leven al dan niet verwacht voor obstakels te staan. Het kan zijn dat je kind en jullie als ouders hulp nodig hebben om deze obstakels te overkomen opdat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verder kan verlopen.

Als kinderpsychologe en psychodynamische kinderpsychotherapeut i.o. wil ik samen met jullie, jullie levenspad een stuk mee bewandelen. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de obstakels en naar manieren om deze te overwinnen. Hiervoor ga ik met jullie een inspanningsverbintenis aan. Centraal in mijn aanpak staat dan ook het in dialoog treden met elkaar. Het samen ontrafelen van de problemen en zoeken naar oplossingen, leidt volgens mij tot de beste uitkomst. Dit door de combinatie van mijn expertise en jullie ervaringsdeskundigheid!

In 2015 richtte ik Praktijk De Levensboom op. Vanaf september 2018 breidt de praktijk uit met therapeuten die dezelfde visie delen.

AnseTerwijl jij dacht dat ik niet keek,

zag ik hoe je mijn eerste tekening

aan de koelkast hing,

en ik wilde er dadelijk nog één maken.Terwijl jij dacht dat ik niet keek,

zag ik hoe je een straatkat te eten gaf

en ik bedacht dat het goed was om

lief te zijn voor de dieren.Terwijl jij dacht dat ik niet keek,

hoorde ik je bidden

ik geloofde dat er iemand was

waar ik me altijd naar kon richten.Terwijl jij dacht dat ik niet keek,

voelde ik hoe je me welterusten kuste

en ik voelde me gekoesterd.Terwijl jij dacht dat ik niet keek,

Zag ik hoe er tranen over je wangen biggelden,

En ik leerde dat het leven soms pijn doet,

En dat het niet verkeerd is om dan te huilen.Terwijl jij dacht dat ik niet keek,

zag ik dat je voor me zorgde

en ik wilde alles voor je zijn wat ik maar kon.Terwijl je dacht dat ik niet keek,

keek ik, en nu wil ik je danken,

voor alles wat ik zag,

terwijl jij dacht dat ik niet keek…….MARY KORZAN