Elisabeth Wouters

Hallo!

Ik ben Elisabeth (°1997), dierenvriend, natuurliefhebber en gevoelsmens met een groot hart voor kinderen. Al van kleins af aan probeer ik me in te leven in anderen, te begrijpen waar anderen doorheen gaan en dus ook wat er door hen heen gaat, waardoor ik uiteindelijk in de opleiding psychologie terecht gekomen ben. Ik ben in 2023 afgestudeerd als klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren aan de KU Leuven en start in oktober 2024 met het postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie (eveneens voor kinderen en jongeren) om mijn therapeutische competenties verder te verdiepen. Ik heb reeds een jaar gewerkt bij Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont in Boom, waar ik ook mijn masterstage heb voltooid. Hierdoor heb ik al wat ervaring kunnen opdoen binnen uiteenlopende moeilijkheden en problematieken, zoals emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, trauma, … Momenteel ben ik nog steeds drie dagen per week werkzaam in CGG De Pont, maar dan in Lier. Daarnaast ben ik ook een klein jaar aan de slag gegaan met kinderen van het 5de en het 6de leerjaar omtrent emotieregulatie: in een klasvorming van vier halve dagen leerden de kinderen stilstaan bij hun gevoelens, deze herkennen, benoemen en hoe ermee om te gaan. Dit is dus zeker ook iets dat we samen kunnen opnemen indien gewenst.

Ik vind het in begeleidingen heel belangrijk om te vertrekken vanuit de gevoels- en belevingswereld van het kind en deze met nieuwsgierigheid, openheid en aanvaarding te onthalen. Verbinding staat hierbij dan ook centraal. Ik ga graag samen met jullie op zoek naar wat er nodig is, uiteraard op een manier die bij jullie aansluit en voor jullie goed voelt. Ouders spelen hierin natuurlijk een niet te missen rol!