Op deze pagina kan je terugvinden wie er bij ons met welke zorgen terecht kan en, wat wij kunnen aanbieden om jullie te ondersteunen in deze zorgen. Daarnaast kan je ook een glimp opvangen van onze praktijkruimtes.


Ontdek

Voor wie?

Bij ons kunnen kinderen en adolescenten tussen de 2 en 18 jaar en hun ouders (alsook broers en zussen) terecht.  

Anse specialiseert zich verder in peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Vanaf juli 2023 worden er geen nieuwe aanmeldingen voor therapeutische begeleiding van adolescenten opgenomen door haar. Deze worden doorverwezen naar Via Columbus.  adolescenten kunnen bij ons nog wel terecht voor diagnostiek en kinderpsychiatrische opvolging.

! In geval van gescheiden ouders, is akkoord van beide ouders nodig voor de opstart van een onderzoek of begeleiding van een kind of jongere. We verwachten dat beide ouders vanuit hun ouderrol samen in en tot gesprek rond hun kind kunnen komen. Wanneer er sprake is van een zogenoemde vechtscheiding, vinden wij het nodig dat jullie begeleid worden door therapeuten met de nodige expertise binnen dit domein. Daardoor kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om deze hulpvragen door te verwijzen naar andere praktijken/instanties. Dit zowel voor begeleiding als voor onderzoek binnen een juridisch kader. Wij maken nooit verslagen met als doeleinde om ingezet te worden bij een juridisch proces. !Wat?

Bij De Levensboom kunnen kinderen en jongeren met de volgende zorgen terecht:

- angstproblemen en stemmingsproblemen (somberheid, depressie, laag zelfbeeld, faalangst ...)

- opvoedingsondersteuning (eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining ...)

- sociale vaardigheidsproblemen

- hechtingsproblemen

- verwerking van trauma, verlies of echtscheiding

- ADHD

- gedragsmoeilijkheden (opstandig gedrag ...)

- leerproblemen

- hoogsensitiviteit

- autisme

- ...Hoe?

Wij bieden de volgende vormen van begeleiding aan:

-Ouderbegeleiding: begeleiding d.m.v. gesprekken met ouders (bv.: opvoedingsondersteuning ...)

-Individuele therapie: deze kan verscheidene vormen aannemen afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Er wordt gewerkt via speltherapie, creatieve therapie en gezinstherapie. Indien er een individuele begeleiding met het kind opgestart wordt, gaat deze steeds gepaard met een ouderbegeleiding ter evaluatie, bijsturing en/of ondersteuning.

De therapeuten in de praktijk zijn psychodynamisch en systemisch georiënteerd. Wil je weten hoe psychodynamische kinderpsychotherapie werkt? Klik dan hier
Wil je weten hoe systeemtherapie werkt? Klik dan hier.
 -Groepstherapie: kinderen vinden in groep een klankbord en steun bij elkaar. Daarnaast biedt groepstherapie de ideale gelegenheid om het geleerde meteen in te oefenen binnen een veilige omgeving. Vaak wordt de combinatie gemaakt met één of meerdere oudersessies en/of leerkrachtsessies om de transfer naar buiten de therapiekamer mogelijk te maken. Wij bieden in samenwerking met Via Columbus training in weerbaarheid en sociale vaardigheden aan.

Wij bieden de volgende vormen van psychodiagnostisch onderzoek aan:

-belevingsonderzoek
-neuropsychologisch onderzoek
-intelligentieonderzoek
-onderzoek naar ADHD
-onderzoek naar Autisme


“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt.”

Picasso

"Creativity consists in maintaining a key aspect of the experience of childhood throughout one’s life: the capacity to create and recreate the world. Creativity is the omnipotence of the child’s mind."
D. Winnicott

In de praktijk werken wij via het medium van creatieve therapie.

“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

Plato

"It is in playing and only in playing that the individual child or adult is able to be creative and to use the whole personality, and it is only in being creative that the individual discovers the self."

D. Winnicott


Daarnaast werken wij ook via het medium van speltherapie.

'It takes a village to raise a child'

The Yale Book of Quotations traces the proverb “It takes a village to raise a child” back to 1989. Subsequent to the publication of the YBQ, they found that Toni Morrison was quoted in Essence, July 1981: “I don’t think one parent can raise a child. I don’t think two parents can raise a child. You really need the whole village.


"I would rather be the child of a mother who has all the inner conflicts of the human being than be mothered by someone for whom all is easy and smooth, who knows all the answers, and is a stranger to doubt.”
D. Winnicott

Een ander medium voor therapie is via ouderbegeleiding of om via het gezinssysteem te werken. Ouders zijn nodig in een therapeutisch traject met een kind!Een glimp in de praktijk...

Samen verbinden, verbinden denken, voelen, spreken... in een veilige therapieruimte.