Sarah Desaever

Sarah is werkzaam bij praktijk Via Columbus
Sarah Desaever (°1978) studeerde af als leerkracht kleuteronderwijs en is sindsdien 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Gedurende 4 jaar had ze haar eigen klas, nadien stapte ze over in de functie van zorgleerkracht. Ze heeft ervaring met het werken met kinderen met leer- en/of emotionele problemen, ASS, ADHD,